De Lobberdensewaard

De Lobberdense Waard ligt centraal in de Rijnwaardense Uiterwaarden, direct buitendijks bij het dorp Pannerden. Het is een rijk en gevarieerd gebied met steenfabrieken, kleiputten, een zandplas, ooibos en cultuurland. Een prachtig gebied waar de avontuurlijke wandelaar zijn of haar hart kan ophalen.

Geschiedenis en Toekoms

Tijdens de laatste ijstijd (130.000 en 200.000 jaar gelden) brak de Oerrijn door de stuwwal die oorspronkelijk het Montferland verbond met het Rijk van Nijmegen. Duizenden jaren lang bracht het water grind, zand en klei mee en legde dat hier neer. Aan het begin van de twintigste eeuw begon men in de Lobberden klei uit te graven voor de naburige steenfabrieken. In die tijd geschiedde dat in de zomer, gewoon met de schop en kon men niet dieper komen dan het grondwaterpeil. De uitgegraven klei werd met een treintje naar de fabriek vervoerd waar eerst de plantenresten eruit moesten rotten. Daarna werd het in vormen geperste te drogen gelegd op grote houten stellages. Tot slot werd de gedroogde klei in de ovens gebakken. Tijdens de crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd de kleiwinning gestaakt en bleef het gebied lange tijd onaangeroerd. In en rondom de oude kleiputten ontstond spontaan een weelderige begroeiing waarin het wemelt van insecten, amfibieen, vogels en zoogdieren.

In een toekomstvisie (Rijkswaterstaat) van de Gelderse Poort wordt het gehele gebied van 215 ha opnieuw ingericht, in de periode van 2011 tot 2015. Daarbij wordt 100 ha onttrokken aan de landbouw. In totaal wordt dan 93 ha laagdynamische natuur gecreëerd en 122 ha natuur die direct onder invloed van de rivier staat. In de eindsituatie ontstaat ca 80 ha open water in de strang inclusief ondiepe overzones. Wandel- en fietspaden moeten de Lobberdense Waard toegankelijk maken voor het publiek.

Voor meer informatie over het project de Lobberdense Waard klik hier.

Lees 3116 keer

 Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van wat er te doen is op 't Gelders Eiland en de acties van het Toeristisch Informatiecentrum.

 Volg ons op Twitter
Voor de leukste tips, trips, acties, activiteiten en de meest actuele berichten!

 Aanmelden nieuwsbrief
Voor de evenementen en activiteiten.