Redoute Revensweert

Redoute Revensweert

Als je in door de Ossenwaard wandelt of fietst, kan je hem niet missen: redoute Revensweert. Een strakke heuvel met indrukwekkend weids uitzicht. Hier kun je stilstaan bij de tijd dat het Gelders Eiland onderdeel was van het hoofdtoneel van de nationale geschiedenis: de Tachtigjarige Oorlog.

Continue reading

Monument Flying Officer Mervyn Wheatley

monument flyer officer

Inwoners van Herwen en de omliggende dorpen Lobith en Tolkamer kijken op 22 maart 1940 nieuwsgierig omhoog. Vanaf de dijken zijn hoog in de lucht de strepen van twee Duitse vliegtuigen te zien die een Engelse Spitfire achtervolgen.

Continue reading

Wijngoed Montferland

wijngoed montferland

Op een steenworp afstand van Kasteel Huis Bergh liggen de wijngaarden van Wijngoed Montferland. Wijnboer Leon Masselink leidt groepen graag rond en laat u kennis maken met het proces van wijnmaken en vertelt u graag over het succes van de Nederlandse wijnbouw.

Continue reading

Meetstation waterkwaliteit

Meetstation waterkwaliteit tuindorp

Het waterkwaliteitsmeetstation (voorheen het RIZA) is een drijvend meetstation op de Rijn.
 In de waterkwaliteitsmeetstations in Tolkamer en in Bimmen aan Duitse zijde wordt 24 uur per etmaal de kwaliteit van het water gemeten, dat via de Rijn ons land binnenstroomt.

Continue reading

Overnachtingshaven Tuindorp

overnachtingshaven tuindorp

Een overnachtingshaven is formeel een haven, die door RijksWaterStaat (RWS) op een aantal plaatsen is ingericht langs de grote rivieren, speciaal bedoeld voor de binnenvaart.

Continue reading

Coupures op ’t Gelders Eiland

Coupure gesloten Tolkamer

Een coupure, bij dijken ook dijkgat, is in de waterbouwkunde een onderbreking in een waterkering. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht.

Continue reading

Bertus de Schaapsherder

Bertus de schaapsherder

Dit in brons gegoten beeld van de scheper van Poelwijk is in 1995 door dorpsvereniging Oud-Zevenaar langs de Kerkweg geplaatst. De officiële naam van de legendarische schapenhoeder was Lambertus Wilmsen.

Continue reading

Dikste Wilgen van Nederland

Dikste Wilgen van Nederland

Bij de aanleg van een tracé voor ruiters en menners moest, op deze plek hoog opgeschoten beplanting worden verwijderd. Daarbij zijn door de hoveniers Maurice en Gijs van Schip, geheel bij toeval, deze geweldige reuzen ontdekt die tot dan toe een verborgen leven hadden geleid.

Continue reading

Fort Pannerden

Fort Pannerden Doornenburg

Na een mooie wandeling door de natuur vanaf de Parkeerplaats, een rit met de TukTuk of een fietstochtje, kom je aan bij Fort Pannerden! Na een tijd van avonturiers en krakers is het fort gerestaureerd en ingericht als een publieksattractie.

Continue reading

RK Kerk Heilige Martinus Pannerden

RK Heilige Martinuskerk Pannerden

Het is vrijwel zeker dat Pannerden al vóór het jaar 1000 een kerkje bezat. Het eerste kerkje moet een houten gebouwtje zijn geweest, dit was het materiaal dat dicht bij huis te vinden was. Na het jaar 1000 is men overgegaan tot het gebruik van tufsteen waarvan de toren is gebouwd.

Continue reading

Oorlogsmonument Northeimer

Oorlogsmonument Northeimer

Dit oorlogsmonument is 5 jaar geplaatst op initiatief van onze oud-burgemeester Mark Slinkman (nu burgemeester van Berg en Dal) ter nagedachtenis van de familie Northeimer.

Continue reading

Korenmolen de Hoop

korenmolen de hoop

Molen De Hoop is een stellingmolen. Dit is een hoge windmolen met halverwege een omloop, de stelling. Zo’n omloop wordt ook wel zwichtstelling, galerij, gaanderij of balie genoemd. Vanaf deze stelling, die rondom de molen loopt, wordt de molen bediend.

Continue reading

Sluis Oude Waal

Sluis Oude Waal

Op het eerste gezicht lijkt het een beeld uit de industriële archeologie; een metershoge stalen sluisdeur, die een ondiep watertje afsluit. Maar deze deur is hier niet voor niets neergezet.

Continue reading

St. Martinuskerk Oud-Zevenaar

St. Martinuskerk Oud zevenaar

Deze kerk is vernoemd naar monnik Martinus, welke op ongeveer tachtigjarige leeftijd in 397 na Christus overleed. Martinus is later heilig verklaard en onder andere door zijn enorme onbaatzuchtigheid uitgegroeid tot een van de meest populaire heiligen in de katholieke kerk.

Continue reading

Regelwerk Pannerden

regelwerk pannerden

Rijkswaterstaat heeft in 2014 nabij Pannerden een nieuw regelwerk gebouwd, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdens Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken. Een vaste verhouding is belangrijk, te veel water in een van de riviertakken kan tot overstromingen leiden. Het regelwerk is een betonnen constructie van 175 meter breed met staanders van vijf meter hoog. Tussen de betonnen staanders kunnen betonnen balken worden geplaatst van één bij vijf meter. Door met een kraan meer of minder betonnen balken te plaatsen, wordt de hoeveelheid water die bij hoogwater er doorheen kan stromen, gereguleerd. Op deze wijze kan de vaste afvoerverdeling tussen de riviertakken beter gestuurd worden. Door de ligging aan het beginpunt van de Nederlandse delta is dit regelwerk van grote betekenis voor de hoogwaterveiligheid. Op het splitsingspunt van Rijn in Waal en Pannerdens Kanaal stroomt het water in een vaste verhouding van 2/3 naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdens Kanaal. Ingrijpen op deze plek is van grote invloed op de rest van het rivierengebied, van het IJsselmeer tot de delta in het westen. Bij Westervoort, vlak bij het punt waar Rijn en IJssel splitsen, staat het regelwerk Hondsbroeksche Pleij. Dit regelwerk heeft een vergelijkbare functie als het regelwerk Pannerden.

Plaquette Burgemeester Bruns

plaquette burgermeester Bruns

Herwen en Aerdt waren vroeger alleen met een pontje te bereiken. Ter hoogte van Huis Aerdt ligt tegenwoordig een mooie brug. Maar die is er niet vanzelf gekomen! Hij draagt dan ook de naam van burgemeester Bruns, de man die zich enorm heeft ingespannen om het Gelders Eiland beter bereikbaar te maken.

Continue reading

Romein aan de Bijland

romein aan de bijland

Met deze beeltenis wordt verwezen naar een Romeins Castellum wat rond het begin van de jaartelling in de Bijland heeft gelegen nabij het splitsingspunt van Rijn en Waal.

Continue reading

RK Kerk Lobith

RK Kerk Lobith

Op de Markt in Lobith staat nog een kerk: de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, behorend tot de RK parochie van het Gelders Eiland. Wist u dat deze kerk gebouwd is op de plaats van het verdwenen Tolhuys? En dat er in 1817 een predikant is dood geschoten, omdat men in hem een collaborateur zag?

Continue reading