RK Kerk Heilige Martinus Pannerden

RK Heilige Martinuskerk Pannerden

Het is vrijwel zeker dat Pannerden al vóór het jaar 1000 een kerkje bezat. Het eerste kerkje moet een houten gebouwtje zijn geweest, dit was het materiaal dat dicht bij huis te vinden was. Na het jaar 1000 is men overgegaan tot het gebruik van tufsteen waarvan de toren is gebouwd.

Continue reading

Korenmolen de Hoop

korenmolen de hoop

Molen De Hoop is een stellingmolen. Dit is een hoge windmolen met halverwege een omloop, de stelling. Zo’n omloop wordt ook wel zwichtstelling, galerij, gaanderij of balie genoemd. Vanaf deze stelling, die rondom de molen loopt, wordt de molen bediend.

Continue reading

Sluis Oude Waal

Sluis Oude Waal

De stuw ‘Oude Waal’ sluit de vroegere meander van de Waal (tegenwoordig De Bijland) af. In 1784 werd de Waalbocht afgesneden, waardoor de Bijland ontstond. De stuw is eigendom van de steenfabriek. Deze bedient de stuw, min of meer op aanzegging van Waterschap Rijn en IJssel.

Regelwerk Pannerden

regelwerk pannerden

Rijkswaterstaat heeft in 2014 nabij Pannerden een nieuw regelwerk gebouwd, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdens Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken. Een vaste verhouding is belangrijk, te veel water in een van de riviertakken kan tot overstromingen leiden. Het regelwerk is een betonnen constructie van 175 meter breed met staanders van vijf meter hoog. Tussen de betonnen staanders kunnen betonnen balken worden geplaatst van één bij vijf meter. Door met een kraan meer of minder betonnen balken te plaatsen, wordt de hoeveelheid water die bij hoogwater er doorheen kan stromen, gereguleerd. Op deze wijze kan de vaste afvoerverdeling tussen de riviertakken beter gestuurd worden. Door de ligging aan het beginpunt van de Nederlandse delta is dit regelwerk van grote betekenis voor de hoogwaterveiligheid. Op het splitsingspunt van Rijn in Waal en Pannerdens Kanaal stroomt het water in een vaste verhouding van 2/3 naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdens Kanaal. Ingrijpen op deze plek is van grote invloed op de rest van het rivierengebied, van het IJsselmeer tot de delta in het westen. Bij Westervoort, vlak bij het punt waar Rijn en IJssel splitsen, staat het regelwerk Hondsbroeksche Pleij. Dit regelwerk heeft een vergelijkbare functie als het regelwerk Pannerden.

Plaquette Burgemeester Bruns

plaquette burgermeester Bruns

Herwen en Aerdt waren vroeger alleen met een pontje te bereiken. Ter hoogte van Huis Aerdt ligt tegenwoordig een mooie brug. Maar die is er niet vanzelf gekomen! Hij draagt dan ook de naam van burgemeester Bruns, de man die zich enorm heeft ingespannen om het Gelders Eiland beter bereikbaar te maken.

Continue reading

RK Kerk Lobith

RK kerk lobith

Op de Markt in Lobith staat nog een kerk: de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, behorend tot de RK parochie van het Gelders Eiland.

Continue reading

Und so Weiter

Und so weiter

Op de rustplaats aan het eind van de Spijksedijk, op de grens met Duitsland, nabij grenspaal 660 staat het speciaal voor deze locatie ontworpen kunstwerk ‘Und so Weiter’.

Continue reading

Het Kraantje

Kraantje Spijk

Soms zie je in het Liemerse landschap merkwaardige zaken staan. Dit kraantje aan de Rijn bij Spijk bijvoorbeeld. Geen kraantje maar letterlijk een ‘electrische wagendraaikraan’, dat toebehoorde aan de NV Hollands-Duitse Steenfabriek in Spijk. De steenovens zijn in 1995 gesloopt. De kraan raakte in verval. Er was niemand meer die er naar omkeek. Wel de mensen uit Spijk.

Continue reading