Skip to content

Hoornwerk de Geuzenwaard

Hoornwerk de Geuzenwaard

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Dit Hoornwerk is een onderdeel van een verdedigingslinie langs de Waal tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648), opgericht door Prins Maurits en verder uitgebouwd door Frederik-Hendrik van +/- Wesel (Duitsland) tot aan de Zuidhollandse Eilanden. Ook wel benoemd in Nederland:  "Van Lobith tot Loevestein".

Het staat bekend als “Mauritslinie” of ook wel “Oranje-limes” (verwijzend naar een vergelijkbare linie langs de Rijn ten tijde van de Romeinse overheersing(50 v Chr. tot 400 n Chr.). De ambitie van de gemeente Zevenaar is om deze linie weer zichtbaar te maken in het landschap in samenwerking met de gemeenten langs de Waal.

Men combineert de natuurontwikkeling en de verbetering van de waterbeheersing middels afgravingen, met het zichtbaar maken van deze historische iconen in het landschap. Momenteel wordt er gestreefd naar meer vergelijkbare uitkijkheuvels of torens langs de Waal. Bijvoorbeeld in de Bemmelsewaard zal binnenkort een redoute worden opgericht. Overleg met overige gemeenten vindt momenteel plaats.

De Provincie Gelderland is ook erg ingenomen met deze verhalenlinie langs de grootste rivier in Nederland. Middels de stichting “Onze Waal” wordt het idee van de Mauritslinie verder uitgedragen. Op het Gelders eiland zijn inmiddels 3 redoutes (uitkijkheuvels) opgericht op plaatsen waar ze toentertijd ook gelegen hebben. Een vierde redoute in de Revensweert zal in het voorjaar van 2020 worden gerealiseerd.

Deze heuvels lagen op zichtafstand (+/- 1.5 tot 2 km) uit elkaar. Men kon de troepenbeweging van de vijand volgen en met vlagsignalen en of vuursignalen berichten aan elkaar doorgeven. Vaak werden deze uitkijkposten ook wel bewoond. Tevens waren ze van een verdedigingsmuur of doornenhaag voorzien om indringers te weren. De betreffende redoute in de Geuzenwaard wordt een hoornwerk genoemd vanwege zijn dubbele functie van uitkijkpost en verdedigingswerk. Vanaf dit Hoornwerk werd tevens de schipbrug nabij het Tolhuis in Lobith bewaakt.

Hoornwerk de Geuzenwaard
Geuzenwaard
Lobith