gemaal pannerden

Het gemaal is uiteindelijk in 1970 buiten werking gesteld en is de functie overgenomen door het veel grotere Kandia gemaal. Toch wilde het Waterschap Rijn en IJssel als eigenaar en de toenmalige gemeente Rijnwaarden het cultuurhistorische monument in ere houden. De uitwateringssluis, in de volksmond ook wel het Gemaal van Bach genoemd (naar de voormalige machinisten: de gebroeders Bach), is een idyllisch stukje van de Liemers. Na een grondige restauratie opende het gemaal in 2016 opnieuw haar deuren en kreeg een nieuwe bestemming.

Het oude pompenhuis van het gemaal is vrij toegankelijk als industrieel erfgoedmuseum waar de oude pompen met aandrijfriemen en elektromotoren te bekijken zijn. Het ketelhuis is in gebruik genomen als streekwinkel en horecagelegenheid. De schuur is ingericht als bed&breakfast en atelier.

Het Gemaal Oude Rijn in Pannerden is een plek waar geschiedenis, kunst, ontspanning en ontmoeting bij elkaar komen in de prachtige omgeving van het stroomgebied van de Oude Rijn. Er zijn doorlopend exposities te bekijken in de veldschuur, u kunt zich aanmelden als exposant.