Sluis Oude Waal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

De stuw ‘Oude Waal’ sluit de vroegere meander van de Waal (tegenwoordig De Bijland) af. In 1784 werd de Waalbocht afgesneden, waardoor de Bijland ontstond. De stuw is eigendom van de steenfabriek. Deze bedient de stuw, min of meer op aanzegging van Waterschap Rijn en IJssel.

Sluis Oude Waal
Kijfwaard
Pannerden