Und so weiter

Het monument Und So Weiter markeert de plek waar de Rijn voor het eerst Nederland binnenstroomt. Algemeen wordt verondersteld dat dit punt bij Lobith ligt, maar Spijk ligt oostelijker dan Lobith en heeft dan ook welverdiend dit monument laten plaatsen. Dit betonnen kunstwerk is gemaakt door Miranda Rikken. Het is speciaal voor deze locatie ontworpen en is een verwijzing naar oude grenspalen. De cirkelvorm verwijst naar de eeuwige kringlopen van het (Rijn)water en het leven: und so weiter.